HLV Compact Hybrid

HVL Compact Hybrid

Produktbeskrivelse

Til sikring mod tilbageløb (kælderoversvømmelse) hos en stor brugerkreds som eks. etagebyggeri, erhverv, industri, skoler, fedtudskiller ol.

Se 3D tegning af produktet her: https://autode.sk/3JbBt7t

Total højde min/max: 500/1100mm
Bundløb til overkant dæksel: 400mm
Største del: H=500mm / B=600mm / D=700mm
Materiale: Rustfristål / Messing

Anvendelse

Ved skybrud aktiveres højvandslukkeren og sikrer mod tilbageløb fra den offentlige kloak. Samtidige starter 2 knivpumper (fækalievand) der sikrer at spildevand fra tilløbssiden (ejendommen) bortledes.

Brønd: Rustfristål brønd med justerbar lugt tæt dæksel B = 700mm / D = 600mm / H = 500mm
Dæksel: B = 685mm / D = 582mm / H = 205mm eller 405mm lås bar
Studs udluftning: ø50
Studs kabel udgang: ø50
Ind/udløb: ø110 / ø160
Placering: Nedstøbes i gulv eller fritstående på egnet underlag
Alarm og styreenhed: Mål = 320x300x120mm. Placeres i tørt og frostsikret rum 230V / 400V / 25A
Trykslanger: 2 x ø50 Iht. EN 12056-2
Højvandslukke: Dobbelt messing klap, ø160 lukkeenhed / lukketid = 1 sek. Modtryk = 8 bar / 80 MvS. Lukke/åben kraft = 1060 N ved 6 bar (kompressor)
Pumper: Efter opgave
Pneumatik: Mini kompressor 230V / 6 bar. 38 dB Mål = 410x280x175 – vægt 16 kg.
Niveausensor: Tryk klokke / måler pr. 1 cm

 

 

 

Vi har bla. lavet løsninger for