LAR brond 2
LAR-brønde

Klimaet ændrer sig og der sættes krav til innovative løsninger.
LAR-brønde anvendes i kombination med nedsivning og opmagasinering af regnvand for at sikre mod tilbageløb fra hovedafløbssystemet til vandreservoiret samt sikre en kontrolleret bortledning.

Kontakt kundeservice for mere information.

Vi har bla. lavet løsninger for