LAR brond 2
LAR-brønde

Klimaet ændrer sig og der sættes krav til innovative løsninger.
LAR-brønde anvendes i kombination med nedsivning og opmagasinering af regnvand for at sikre mod tilbageløb fra hovedafløbssystemet til vandreservoiret samt sikre en kontrolleret bortledning.

Kontakt kundeservice for mere information.

Vi støtter kræftens bekæmpelse - Giv tid
Vi har bla. lavet løsninger for