IMG 3534

HVL800 Hybrid By-pass station

EU Patent beskyttet

Produktbeskrivelse

Kombineret Højvandslukker og Pumpestation til sikring af etageejendomme, privatboliger, skoler, erhverv mm. der er truet af oversvømmelse fra kloakken ved kraftig regn, samt installationer hvor regnvand ikke kan frakobles kloaksystemet.

Se 3D rendering af produktet her: https://autode.sk/41Kxbv5

Vare nummer: 120074
Byggelængde: 350mm
Byggebredde: 200mm
Byggehøjde: 550mm
Fald gennem lukker: 0,00mm
Modtryk: 2,5 bar/25MvS
Dim. 110/160/200/315mm

Anvendelse

Fælles og separat kloaksystem til montering i eksisterende eller ny brønd hvor spildevand normalt bortledes via naturligt fald.

Placering: Eksisterende eller ny brønd med en diameter på ø1000 til ø1500
Styreenhed: Placeres i tørt og frostfri rum
Trykledning: 2 x ø50 i henhold til DS/EN 12056
Højvandslukker: Rustfristål/Messing/Rødgods, 2,5 bar/25MvS, lukketid = 1 sekundet
Drivkraft Højvandslukker: Pneumatik, åbne/lukke tryk på 390N
Pumper: 2 x knivpumper til fækalieholdigt spildevand
Pumper: Efter opgave
Bortledning: Min. 800 m2 overflade ved 50mm/h (50 liter/m2/h) kan øges efter behov.
Styreenhed: Mål: 320x300x120mm, 230V eller 400V, 25A
Pneumatik: Kompressor 230V/6 bar, 38 dB. Mål 410x280x175mm

Yderlige specifikationer

 • Systemet indeholder tilbehørspakke til sikring mod rotteangreb på kabler.
 • Alle bevægelige dele samt andre komponenter er udført i gnavefri materiale.
 • Alle dele er egnet til installering i et kloaksystem og er modstandsdygtig overfor kloakgasser, svovlbrinte.
 • Overgange for tilslutning på eksisterende afløbsrør af beton, ler, plast mm.
 • Leveres komplet til montering i eksisterende brønd.
 • Dobbelt pumpesystem, ø50/2” trykslange og kontraventil
 • Opgraderet pumper til store arealer
 • Lukkeklap af messing, pneumatisk styret. Montagestativ til ø1000 brønd, større dim. efter ønske.
 • Styreenhed med display for pumpe og lukke data, visuel og akustisk alarm.
 • Mulighed for tilslutning til CTS/SMS – oplyses ved bestilling.
 • Kabler=25 m. Mini kompressor(38db.) til lukkerenhed= 1 sek.
 • 2 års garanti - service skal overholdes.
Vi har bla. lavet løsninger for