IMG 3534

System til skybrudsikring

Systemet er udviklet til det danske kloaksystem og med over 20 års erfaring inden for skybrudsikring. Et krav der er lykkes af efterleve er at løsningerne skal produceres I en kvalitet der tåler det miljø det udsættes for, så som kloakgasser, svovlbrinte, oversvømmelse og rotteangreb.

HVL800 Hybrid By-Pass Station

Hybrid er både en passiv og en aktiv sikring imod oversvømmelse til eftermontering I eksisterende brønde med en diameter på min. 1000mm og større og med en udløbsdiameter på ø110 – ø315.

I daglig drift bortledes ejendommens spildevand og evt. regnvand via gravatiation (naturlig fald) jævnført “Bygningsreglementet og DS 432.

Ved tilbageløb fra kloakken vil den automatiske højvandslukker lukke og sikre at ejendommen ikke oversvømmes. Når der så samtidig er et forbrug af spildevand og evt. regnvand på tilløbssiden vil pumpesystemet tage over og sikkert bordtlede spildevandet. Ejendommens beboer vil altså ikke opleve gener og kan frit anvende kloaksystemet, selv under skybrud.

Både højvandslukker og de to fækaliepumper overvåges konstant af et intiligent styerenhed hvor alle data gemmes, så som antal gange lukkeren lukker og pumpernes løbetid mm. 

Højvandslukkeren og pumperne tester sig selv konstant og 1 gang  gang om ugen starter pumperne i 30 sek. for at holde sig driftklar.

Systemet kan leveres med et nødstrømsanlæg der sikrer pumpernes funktion selv ved et totalt strømsvigt.

Vi har bla. lavet løsninger for