chuttersnap 210443 unsplash

HVL800 serien:
Hybrid stationer er en meget økonomisk og sikker måde at skybrudssikre en ”store brugerkreds” på. Tidligere anvendte man en pumpestation til skybrudssikring af en ”stor brugerkreds, hvilket ikke er hensigtsmæssigt set ud fra et økonomisk og miljømæssigt perspektiv.
Afløbsinstallationer skal udføres, så der ikke er risiko for skadelig oversvømmelse ifm. opstuvning i hovedafløbssystemet og det er bygningsejerens ansvar at dette overholdes. Dem der ikke sikrer sig har store problemer, da kun få forsikringsselskaber ønsker, at tegne en forsikring på bygningen. 
En Hybrid løsning er ikke at forveksle med en traditionel pumpebrønd, da Hybrid stationen bortleder vandet via gravitation (uden brug af strøm). Ved et skybrud sikrer løsningen, at bygningens kælder ikke oversvømmes, da en højvandslukker aktiveres.
Det er kun ved skybrud og hvis der samtidig er forbrug fra bygningen tilløbsside, at pumperne starter. Det er vigtigt at forstå, at trykket i ledningerne IKKE øges når der pumpes. 
Forklaring: Ved skybrud er rørene vandfyldte op til højeste opstuvningsniveau. Ligger rørene i f.eks. 3 meters dybde så er der et max tryk i rørene på 3 MvS/0,3 bar og det tryk bliver ikke øget når Hybrid Stationen bortleder fra bygningen da der pumpes ud i et ”åbent system” hvor der ikke kan genereres et tryk.
Ved servicering af en Hybrid station installeret i en eksisterende ø1000 brønd starter man med at hejse de 2 pumper op med en talje som er fastgjort i en ”treben” placeret over brønden. Løftekæder fra pumperne er fastgjort 30 under dæksel.

Højvandslukkeren kan nu rengøres og tæthedsprøves før pumperne igen nedsænkes.

Effektiv arbejdstid i brønden er typisk 2 x 15 minutter ved et årligt service. Pumperne testes oppe på terræn.

 

Anbefalt Hybrid løsning til skybrudssikring fra en stor brugerkreds:

Vi har bla. lavet løsninger for