Ungdomsbo EHI Kollegiet Esbjerg

Ungdomsbo, EHI Kollegiet, Esbjerg

Projektnavn: "Ungdomsbo"
Arbejdsbeskrivelse: Sikring mod oversvømmelse og opstigende kloakvand.
Skybrudskompagniets rolle:

  • Levering af produkter og løsninger
  • Opstartsmøde med bygherre, rådgiver og udførende entreprenør
  • Teknisk support og indregulering
  • Afleveringsforretning 
  • Udarbejdelse af service og vedligeholdelses aftaler.
Vi har bla. lavet løsninger for