NOVO 1

NOVO Nordisk

Projektnavn: Klimasikring KV28 + 30
Arbejdsbeskrivelse: Sikring mod oversvømmelse og opstigende kloakvand.
Skybrudskompagniets rolle:

  • Levering af SCFB automatisk barriere og HVL800 Hybrid
  • Sikring af varelager med SCFB. Længde = 3500mm
  • Sikring af prot ved nedkørsel med SCFB. Længde = 6000mm
  • Sikring af dør til varelager med MURO barriere. 
  • Hybrid By-pass brønd ø1250 
  • Opstartsmøde med bygherre, rådgiver og udførende entreprenør
  • Teknisk support og indregulering
  • Afleveringsforretning 
  • Udarbejdelse af service og vedligeholdelses aftaler.

 

 

Vi har bla. lavet løsninger for