Skybrudsskolen

Skybrudsskoler er delt op i 2 moduler. En ”teoretisk del” og en ”praktisk del”

I den teoretiske del er deltagerne primært:

  • Rådgivende Ingeniør firmaer
  • Ejendomsselskaber
  • Boligforeninger og ejerforeninger
  • Privat grundejer

Som deltager vil du få en forståelse af hvorfor vi i Danmark oplever kælderoversvømmelser og hvorfor at skybrudssikring af bygninger er nødvendig samt hvordan det i praktisk skal udføres på netop din eller din kundes ejendom.

Vi vil gennemgå forskellige cases hvor skybrudssikring er succesfuldt udført, men også cases hvor skybrudssikring er mislykkes og bygningsejeren står med et ikke fungerende kloaksystem og dermed en bygning der ikke kan forsikres.

Der vil være mulighed for at gennemgå konkrete sager på mødet.

I den "praktiske del" er deltagerne:

Kun Aut. Kloakmester kan deltage i denne del da alt kloakarbejde kræver en autorisation.

Program fremsendes umiddelbart efter tilmelding.

Tilmelding til både modul 1 og 2 skal foregå ved at kontakte os på:

Mail: rwj@skybrudskompagniet.dk
Telefon: +45 41 18 81 50