Tommergrunden Risskov

Tømmergrunden, Risskov

Projektnavn: Tømmergrunden
Arbejdsbeskrivelse: Sikring mod oversvømmelse og opstigende kloakvand.
Skybrudskompagniets rolle:

  • Levering af produkter og løsninger
  • Alarm og styreenhed i frostsikret udendørsskab
  • Montage hjælp
  • Opstartsmøde med bygherre, rådgiver og udførende entreprenør
  • Teknisk support og indregulering
  • Afleveringsforretning 
  • Udarbejdelse af service og vedligeholdelses aftaler.

 

 

Vi har bla. lavet løsninger for